22.03.2024 MZK w akcji “Wiosenne Sprzątanie Ostrowa Wielkopolskiego”

Kolejny raz Miejski Zakład Komunikacji S.A. bierze udział w akcji “Wiosenne Sprzątanie Ostrowa Wielkopolskiego”