STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Okręgowa stacja kontroli pojazdów MZK S.A. została wyposażona w nowoczesną linię diagnostyczną umożliwiającą przeprowadzenie pełnego zakresu badań technicznych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony i powyżej 3,5 tony.

 

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW MZK S.A.

Upoważniona jest do dokonywania badań technicznych wszystkich pojazdów samochodowych i przyczep w pełnym zakresie:

– okresowe badania techniczne wszystkich pojazdów samochodowych: samochody osobowe, ciężarowe, specjalne, autobusy, pojazdy marki “SAM”,

– okresowe badania techniczne przyczep, naczep, motocykli, motorowerów oraz ciągników rolniczych,

– okresowe badania techniczne wymagane przed pierwszą rejestracją w kraju,

– badania zgodności pojazdu zabytkowego z warunkami technicznymi,

– pojazdy zasilane gazem,

– pojazdy przystosowane do przewozów materiałów niebezpiecznych,

– autobusy, których dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h.

 

Opłaty za badania techniczne pojazdów są naliczane w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów (Dz. U. nr 223 z 2004 roku poz. 2261 z późniejszymi zmianami). W przypadku dokonania wpisu do dowodu rejestracyjnego z terminem badania obowiązuje opłata ewidencyjna w wysokości 1 PLN (podstawa prawna Dz. U. z 2009 roku nr 210 poz.1626).

 

Stacja czynna jest od poniedziałku do piątku od 7.00 – 15.00, tel. (62) 737 61 28