DANE SPÓŁKI

Informacje o spółce

Spółka:  Miejski Zakład Komunikacji S.A.

Forma prawna: Spółka Akcyjna

Kraj siedziby: Polska

Adres: ul. Lotnicza 30, 63-400 Ostrów Wielkopolski

REGON: 250560076

NIP: 622-10-11-703

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda IX  Wydział Gospodarczy KRS

Nr KRS: 0000034518

Kapitał zakładowy: 3.846.400 zł (w całości wpłacony)

Ilość akcji: 384.640 szt.

Wartość nominalna: 10 PLN

Konto bankowe: ING Bank Śląski S.A. 32 1050 1575 1000 0023 2896 8587

Telefon: 62 737 61 10,  62 737 61 15

Fax: 62 737 61 13

Adres www: www.mzk-ostrow.com.pl

e-mail: sekretariat@mzk-ostrow.com.pl

 

Pozostałe informacje o spółce dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej