OSTROWSKI BILET ELEKTRONICZNY

Czym jest Ostrowski Bilet Elektroniczny (OBE)?

Ostrowski Bilet Elektroniczny (OBE, e-bilet) – to bezkontaktowa, elektroniczna karta będącą nośnikiem biletów elektronicznych, obowiązujących w komunikacji miejskiej w Ostrowie Wielkopolskim.

E-bilet występuje w dwóch rodzajach:

– jako karta na okaziciela, będąca nośnikiem elektronicznej portmonetki na przejazdy jednorazowe i elektronicznych biletów okresowych (miesięcznych) normalnych. E-karta na okaziciela może być użytkowana przez wielu użytkowników.

– jako karta spersonalizowana (imienna), będąca nośnikiem elektronicznej portmonetki na przejazdy jednorazowe i elektronicznych biletów okresowych (miesięcznych) oraz informacji o ewentualnych ulgach bądź uprawnieniach do przejazdów bezpłatnych. E-karta imienna może być użytkowana wyłącznie przez osobę, której dane zostały zapisane na e-karcie.

Jak można wejść w posiadanie OBE?

Aby zostać posiadaczem OBE należy:

  1. wybrać odpowiedni dla siebie rodzaj OBE

OBE imienny nośnik elektronicznej portmonetki na przejazdy jednorazowe i bilety okresowe (miesięczne) oraz nośnik informacji o ulgach bądź uprawnieniach do przejazdów

OBE na okaziciela – nośnik elektronicznej portmonetki na przejazdy jednorazowe normalne i elektronicznych biletów okresowych (miesięcznych) normalnych

  1. złożyć wniosek o wydanie OBE

OBE zostaje wydany tylko na podstawie złożonego wniosku. Wniosek można wypełnić elektronicznie  online – aktywny formularz wniosku o wydanie OBE dostępny TUTAJ  

W celu weryfikacji danych osobowych i uprawnień do ulg lub przejazdów bezpłatnych należy osobiście dostarczyć wniosek lub osobiście odebrać OBE.

Wniosek można również pobrać ze strony internetowej  TUTAJ  i wypełnić go ręcznie. 

W obu przypadkach wnioski należy złożyć osobiście w PP, POP, przesłać e-mailem na adres: marketing@mzk-ostrow.com.pl  lub przesłać listownie na adres: Miejski Zakład Komunikacji S.A. 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Lotnicza 30.

Należy okazać dokument potwierdzający tożsamość i dokumenty potwierdzające uprawnienia dodatkowe (ulgi, przejazdy bezpłatne).

OBE imienny należy odbierać osobiście lub przez opiekuna prawnego w PP w siedzibie MZK S.A. ul. Lotnicza 30 lub w POP (ul. Asnyka 8, ul. Partyzancka 27 w WODKAN S.A.), nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych, nie wcześniej niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Kaucja za OBE  imienny – 0 zł, kaucja za OBE  na okaziciela – 10 ZŁ

 

Jak działa OBE ?

 

Wejście do autobusu

Po wejściu do autobusu posiadacza OBE zobowiązany jest do rejestracji przejazdu. W tym celu należy zbliżyć posiadany bilet do czytnika. Odbywa się to poprzez elektroniczną portmonetkę (dla przejazdów jednorazowych) albo przez bilet elektroniczny, okresowy lub bezpłatny.

Dopłata za współpasażera:

BILET NORMALNY: naciśnij przycisk N na kasowniku i zbliż kartę do czytnika

BILET ULGOWY: naciśnij przycisk U na kasowniku i zbliż kartę do czytnika.

Współpasażer posiada ważny bilet na takiej samej trasie jak pasażer, który opłacił przejazd. 

Wyjście z autobusu

Przy wyjściu z autobusu należy zbliżyć bilet do czytnika, aby zarejestrować wyjście z pojazdu.

Przy elektronicznej portmonetce brak wyrejestrowania powoduje pobranie najwyższej ceny biletu jednorazowego obowiązującego na danej linii.

 

Sprawdzanie stanu OBE

By sprawdzić ważność biletu okresowego (miesięcznego) lub wartość środków zgromadzonych na elektronicznej portmonetce, naciśnij „i” a następnie zbliż bilet do kasownika.

 

Przeniesienie środków na e-bilet po doładowaniu przez Internet

W tym celu należy: wcisnąć dwa razy przycisk „i”, następnie umieścić e-bilet w bocznej kieszeni kasownika i poczekać na zakończenie operacji (na wyświetlaczu kasownika pojawi się informacja).

Po zakończeniu operacji należy usunąć e-bilet z bocznej kieszeni i przyłożyć do czytnika w celu zarejestrowania przejazdu.

 

Doładowanie OBE

Przy odbiorze E-BILETU IMIENNEGO – należy wykupić bilet okresowy (miesięczny) i/lub doładować elektroniczną portmonetkę – pierwsze doładowanie to minimum 10 zł, maksymalne doładowanie to 300 zł z wyłączeniem osób posiadających prawo do rejestracji przejazdów bezpłatnych.

Na OBE można równocześnie zapisać e-bilety okresowe (miesięczne) i elektroniczną portmonetkę na przejazdy jednorazowe.

Doładowanie OBE – zakup biletów okresowych (miesięcznych), doładowanie elektronicznej portmonetki na przejazdy jednorazowe odbywa się w:

  1. Punktach Obsługi Pasażera: MZK S.A., ul. Lotnicza 30, czynne: poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00, Wodkan S.A., ul. Partyzancka 27, czynne: poniedziałek – piątek 7:30 – 14:30, Wodkan S.A., ul. Asnyka 8, czynne: poniedziałek – piątek 9:00 – 16:00
  1. Punktach doładowań: Biuro Podróży Malarczyk, Plac 23 Stycznia 11, czynne: poniedziałek – piątek 10:00 – 17:00, sobota 10:00 – 14:00
  1. Przez Internet

PUNKTY OBSŁUGI PASAŻERA 

 

UWAGA !

W przypadku braku umieszczenia biletu w bocznej kieszeni kasownika zakupione doładowanie nie będzie dostępne.

Na OBE nie będą zapisywane bilety jednorazowe z ulgą ustawową  – sprzedaż będzie dostępna TYLKO u kierowcy.

Dzieci do lat 4 są zwolnione z posiadania OBE.

Przez Internet nie można zakupić biletu z ulga ustawową.

Miejski Zakład Komunikacji informuje, że dla osoby niepełnosprawnej wraz z opiekunem wydawana będzie tylko jedna karta z adnotacją opiekun.

Od 01.12.2016r. MZK Ostrów nie prowadzi sprzedaży biletów z ulgami ustawowymi (93%, 78%, 51%, 49%, 37%).

Szczegółowe informacje pod numerami telefonów: 62 737 61 19; 62 737 61 17; 62 737 61 33.

 

PRZYDATNE LINKI

Rejestracja karty

Logowanie do konta

Strona Ostrowskiego Biletu Elektronicznego

 

DO POBRANIA :

Wniosek o wydanie OBE

Słowniczek pojęć używanych przy OBE

Zasady i organizacja kontroli biletów

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Wniosek reklamacyjny OBE