DLA AKCJONARIUSZY

Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych

Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumnetów akcji niezdematerializowanych

Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumnetów akcji niezdematerializowanych

Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych

Informacje o spółce
Spółka:     Miejski Zakład Komunikacji S.A.
Forma prawna:     Spółka Akcyjna
Kraj siedziba:     Polska
Adres:     ul. Lotnicza 30, 63-400 Ostrów Wielkopolski
REGON:     250560076
NIP:     622-10-11-703
Sąd Rejestrowy:     Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda IX  Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS:     0000034518
Kapitał zakładowy:     3.846.400 zł (w całości wpłacony)
Ilość akcji:     384.640 szt.
Wartość nominalna:     10 PLN
Konto bankowe:     ING Bank Śląski S.A. 32 1050 1575 1000 0023 2896 8587
Telefon:     62 737 61 10,  62 737 61 15
Fax:     62 737 61 13