Informacja dotycząca biletów na linii M

Miejski Zakład Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że od 2.01.2023 r. w autobusach linii M nie będą honorowane bilety okresowe oraz jednorazowe zakupione w Kaliskich Liniach Autobusowych. Jednocześnie informujemy, że bilety obowiązujące w autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim można zakupić przy pomocy:

– aplikacji  mobilnej moBiLET lub mPay po wybraniu MZK S.A.

– doładowania karty Ostrowskiego Biletu Elektronicznego (kartę może bezpłatnie wyrobić każdy pasażer, który złoży wniosek wraz ze zdjęciem niezależnie od miejsca zamieszkania). Ostrowski Bilet Elektroniczny można doładować biletem okresowym lub gotówką tzw. portmonetka w Punktach Obsługi Pasażera znajdujących się w siedzibie Spółki w Ostrowie Wielkopolskim ul. Lotnicza 30, w budynkach WODKAN S.A. ul. Partyzancka 27, ul. Asnyka 8 oraz w Biurze Podróży Malarczyk w Ostrowie Wielkopolskim Pl. 23 Stycznia 11. Dodatkowo Ostrowski Bilet Elektroniczny można doładować przez stronę  internetową www.mzk-ostrow.com.pl  oraz przy pomocy biletomatów stacjonarnych znajdujących się:

  • na Centrum Przesiadkowy,
  • na ul. Raszkowskiej (przy kościele św. Antoniego),
  • na ul. Marii Konopnickiej (przy zieleniaku
  • na ul. Głogowskiej,
  • na Placu 23 stycznia (postój taksówek)

Papierowe bilety jednorazowe można zakupić w wymienionych wyżej biletomatach stacjonarnych (konieczność skasowania biletu w autobusie) oraz w biletomatach mobilnych umieszczonych w autobusach MZK S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (brak konieczność skasowania biletu w autobusie).

Jednocześnie informujemy, że za przejazdy lokalnym transportem miejskim realizowanym przez MZK S.A.  obowiązują ulgi i zwolnienia zawarte w uchwale Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego nr VIII/103/2019 z 24 kwietnia 2019 roku z późniejszymi zmianami.