NFOŚiGW

Tytuł projektu: Zakup elektrycznych autobusów wraz z dedykowanym systemem ładowania w celu obniżenia wykorzystania paliw emisyjnych w publicznym transporcie zbiorowym Ostrowa Wielkopolskiego

Nazwa programu: 3.9 „Zielony transport publiczny (faza I)” Instytucja finansująca Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 17 429 100,00 zł
Kwota dofinansowania: 9 116 860,00 zł
Koszty kwalifikowane: 14 170 000,00 zł
Koszty niekwalifikowane: 3 259 100,00 zł

Celem projektu jest wymiana taboru na nowoczesny bezemisyjny, a co za tym idzie zmniejszenie emisji CO2 i innych szkodliwych gazów.

Zakres rzeczowy: W ramach realizacji projektu zostanie zakupionych 6 szt. autobusów elektrycznych oraz 3 szt. ładowarek dwustanowiskowych, przygotowanie przyłącza energetycznego oraz szkolenie pracowników.

Obszar realizacji: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski oraz gminy, z którymi podpisano porozumienia międzygminne.