NFOŚiGW

Przedsięwzięcie pn. : Zakup elektrycznych autobusów wraz z dedykowanym systemem ładowania w celu obniżenia wykorzystania paliw emisyjnych w publicznym transporcie zbiorowym Ostrowa Wielkopolskiego

Nazwa programu: 3.9 „Zielony transport publiczny (faza I)” – Instytucja finansująca: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Celem przedsięwzięcia jest wymiana taboru na nowoczesny bezemisyjny, a co za tym idzie zmniejszenie emisji CO2 i innych szkodliwych gazów

Całkowity koszt Przedsięwzięcia: 16 835 010,00 zł
Dotacja z NFOŚ:                                 8 800 425,19 zł
Pożyczka z NFOŚ:                              4 010 389,59 zł

Efekt rzeczowy:
Liczba ładowarek – 6 szt. (3 szt. dwustanowiskowe)
Liczba zeroemisyjnych elektrycznych autobusów  – 6 szt.

Efekt ekologiczny:
Zmniejszenie emisji CO2: 186,90498 Mg/rok
Ograniczenie emisji tlenków azotu: 2,2449456 Mg/rok
Ograniczenie emisji pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10): 0,04616 Mg/rok

Termin zakończenia realizacji Przedsięwzięcia: 31.10.2023r.

Obszar realizacji: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski oraz gminy, z którymi podpisano porozumienia międzygminne