Planowane zmiany w rozkładzie jazdy od 02.01.2023r.

Od dnia 2 stycznia 2023 roku planowane są zmiany w rozkładzie jazdy:

LINIA 2

–  Opóźnienie kursu z Pruślina z 15:15 na 15:20

 

LINIA 5    (Likwidacja kursów na wniosek Gminy i Miasta Raszków)

DZIEŃ ROBOCZY

– Likwidacja kursu z Kaliskiej o 10:00 oraz powrotnego z Raszkowa o 10:40

– Likwidacja kursu z Kaliskiej o 18:20 oraz powrotnego z Jankowa Zaleśnego o 19:10

– Likwidacja kursu z Kaliskiej o 21:40 oraz powrotnego z Raszkowa o 22:10

– Likwidacja kursu z Nowej Krępy o 23:15

SOBOTY

– Likwidacja wszystkich kursów linii 5

 

LINIA 5B   (Likwidacja kursów na wniosek Gminy i Miasta Raszków)

DZIEŃ ROBOCZY

– Likwidacja kursu z Kaliskiej o 11:10, 16:40 i 20:05 oraz powrotnych z Koryt o 12:00, 17:30, 20:50

SOBOTY

– Likwidacja wszystkich kursów linii 5B

 

LINIA 14    (Skrócenie trasy przejazdu na wniosek Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce)

– Skrócenie wszystkich kursów z Ociąża do Kwiatków pętla

 

LINIA 18

– Opóźnienie kursu z Lotniczej z 13:41 na 13:46 oraz powrotnego z Zamościa z 15:00 na 15:05

 

LINIA 20

Likwidacja linii na wniosek Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

 

LINIA 21

Likwidacja linii na wniosek Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

 

LINIA 22

– Likwidacja kursu o 6:20 z Przeskoku

– Uruchomienie nowego kursu o 12:30 z Zacharzewa

– Opóźnienie kursów z Zacharzewa z 13:20 na 13:30, 14:20 na 14:25, 15:20 na 15:25 oraz 16:10 na 16:15

 

LINIA M

DZIEŃ ROBOCZY

– Kurs z Kalisz Toruńska Pucka o 13:41 zostanie wydłużony do Ostrów Wlkp. Lotnicza

– Kurs z Ostrów Wlkp. Centrum Przesiadkowego z 15:15 rozpocznie się o 15:08 z Ostrów Wlkp. Lotnicza

– Przyspieszenie kursu z Ostrów Wlkp. Lotnicza z 4:33 na 4:28

– Przyspieszenie kursu z Kalisza Babina z 5:40 na 5:35

– Przyspieszenie kursu z Ostrów Wlkp. Centrum Przesiadkowe z 6:45 na 6:40

 

 

DZIEŃ ROBOCZY

– Uruchomienie dodatkowych kursów

Ostrów Wlkp. Lotnicza

Ostrów Wlkp. Centrum Przesiadkowe

Przystanek końcowy

Szczegóły

5:21

5:28

Kalisz Pucka szpital

w dni nauki szkolnej

7:43

7:50

Kalisz Pucka szpital

w dni nauki szkolnej

 

10:45

Kalisz Pucka szpital

w dni nauki szkolnej

13:45

Kalisz Pucka szpital

w dni nauki szkolnej

16:45

Kalisz Pucka szpital

w dni nauki szkolnej

19:15

Kalisz Pucka szpital

w dni nauki szkolnej

 

 

Kalisz Pucka szpital

Przystanek końcowy

Szczegóły

6:31

Ostrów Wlkp. Lotnicza

w dni nauki szkolnej

9:11

Ostrów Wlkp. Centrum Przesiadkowe

w dni nauki szkolnej

12:11

Ostrów Wlkp. Centrum Przesiadkowe

w dni nauki szkolnej

15:11

Ostrów Wlkp. Centrum Przesiadkowe

w dni nauki szkolnej

18:11

Ostrów Wlkp. Centrum Przesiadkowe

w dni nauki szkolnej

20:31

Ostrów Wlkp. Lotnicza

w dni nauki szkolnej

 

SOBOTY

– Uruchomienie dodatkowych kursów

Ostrów Wlkp. Lotnicza

Ostrów Wlkp. Centrum przesiadkowe

Przystanek

końcowy

 

Kalisz Pucka szpital

Przystanek
końcowy

5:06

5:13

Kalisz Pucka szpital

6:42

Ostrów Wlkp. Centrum przesiadkowe

 

8:05

Kalisz Pucka szpital

9:22

Ostrów Wlkp. Centrum przesiadkowe

10:45

Kalisz Pucka szpital

12:02

Ostrów Wlkp. Centrum przesiadkowe

13:25

Kalisz Pucka szpital

14:42

Ostrów Wlkp. Centrum przesiadkowe

16:05

Kalisz Pucka szpital

17:22

Ostrów Wlkp. Centrum przesiadkowe

18:45

Kalisz Pucka szpital

20:02

Ostrów Wlkp. Lotnicza