Zaproszenie do wypełnienia ankiety

W związku z kolejnym etapem tworzenia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska zachęca do wypełnienia krótkiej ankiety o priorytetach w działaniach dotyczących transportu. Celem udostępnionej ankiety jest wypracowanie wspólnej wizji i kierunku rozwoju transportu w całej Aglomeracji.

Ankieta dostępna jest pod adresem:
https://forms.office.com/e/QvSutKcjJu